SQUAREBOT

ถูบ้านคืองานของเรา


image

In Design

การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์

หุ่นยนต์ถูพื้นของ Autobot รุ่น Squarebot เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการทำความสะอาดบ้านเพราะรุ่นนี้สามารถถูพื้นได้เหมือนเราถูเอง มีการย้ำพื้นที่ และมีแรงกดที่มากพอ ๆ กับเราถูบ้านเอง แถมยังทำงานได้ไม่ซ้ำพื้นที่อีกด้วย

EDENA premium website template

รุ่นนี้มีขนาดเพียงแค่ 28x7.5 cm เป็นขนาดไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไป สามารถเข้าไปได้ทุกซอกทุกมุมของบ้าน เนื่องจากด้านหน้าตัวเครื่องเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ทำให้ตัวเครื่องเข้าถึงได้ทุกมุม
EDENA premium website template

มีขนาดถาดถูที่ใหญ่ประมาณ ....​ ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่เกือบ ๆ ครึ่งของตัวเครื่องและยังมีแท้งค์น้ำ เอาไว้สำหรับใส่น้ำเพื่อถูพื้น ซึ่งน้ำที่ใส่ในถาดถูจะค่อย ๆ ซึมออกมาที่ผ้าถูเองอัตโนมัติ

NAVIGATION

ขยะเต็ม..เราก็บอก ไม่สบาย..เราก็บอก

Squarebot จะมีการทำงานผ่านตัว GPS ในการนำทาง เพื่อให้ตัวเครื่องทำความสะอาดได้ไม่ซ้ำพื้นที่ สามารถทำความสะอาดครอบคลุมพื้นที่การทำงานได้ประมาณ 36 ตรม.

Easier With Multi-Modes

รุ่น Squarebot สามารถถูได้ 2 แบบ คือระบบถูแห้ง กับระบบถูเปียก ซึ่งการถูแห้งลูกค้าสามารถใส่ผ้าแห้งที่ถาดถูได้เลย หรืออีกอย่างคือแบบถูเปียก สามารถใส่น้ำที่แท้งค์น้ำเพื่อให้น้ำออกมาทำความสะอาดบ้าน ในกล่องจะมีอุปกรณ์ให้ครบเซ็ตคือทั้งผ้าแห้งและผ้าไฟเบอร์สำหรับใช้ถูเปียก

แบบแห้งDRY - CLEANING MODE

การทำความสะอาดแบบถูแห้ง ตัวเครื่องจะทำความสะอาดโดยการวิ่งเป็นเส้นตรง ซิกแซกไปเรื่อย ๆ จน ครบพื้นที่ที่ตัว GPS สามารถครอบคลุมได้ถึง


แบบเปียก WET - CLEANING MODE

การทำความสะอาดแบบถูเปียก ตัวเครื่องจะทำการวิ่งขึ้นลง ย้ำไปย้ำมาเหมือนเราถูบ้าน จะทำไม่ซ้ำพื้นที่เช่นกัน ในบริเวณที่ตัว GPS ครอบคลุมถึง